Het bestuur bestaat uit 4 leden

Nanda Groot : voorzitster

Hayo Smit : penningmeester, manusje van alles

Anne Marieke Panneman-Boiten: algemeen bestuurslid

Nel Panjer: secretaris

Bij het "staken der stemmen" heeft Ninke de beslissende stem!